Imkers Ederveen
een afdeling van Imkers Nederland
 

Imkers Ederveen e.o. is een afdeling van Imkers Nederland


Afdeling Ederveen

Wie zijn wij?
Onze vereniging is in mei 1946 opgericht en heeft altijd als afdeling van de Algemene Nederlandse Imkersvereniging (ANI) gefungeerd. Sinds 1 Januari 2018 is de ANI samen met de ABTB opgegaan in Imkers Nederland. Wij zijn een vereniging van imkers in en om Ederveen. De vereniging heeft veel actieve en betrokken leden. De vereniging heeft een groeiend aantal enthousiaste leden die zich inzetten voor het verspreiden en delen van kennis over het houden bijen en de daaraan verwante onderwerpen zoals natuur en biodiversiteit. Tevens worden er veel cursussen gegeven. 

 

Foto door Bianca Ackermann van Unsplash


Foto door Floris Bronkhorst van Unsplash 

Onze toekomstige imkers leiden we zelf op. Elk jaar is er bij voldoende animo een basiscursus voor de beginnende imker.
Voor onze leden en donateurs worden regelmatig “bijenpraat-avonden” georganiseerd waar gesproken wordt over de situatie van de bijen, over vragen die er leven bij onze imkers.
Vaak is er een lezing over interessante en actuele onderwerpen.
Eens per jaar is er een ledenvergadering waarin het beleid van de vereniging wordt vastgesteld en de penningmeester verantwoording aflegt.
Leden van de vereniging ontvangen zes keer per jaar het blad “Mijn Bijen” en bovendien zijn de bijen van leden automatisch verzekerd bij Imkers Nederland.

 

Van onze apparatuur kunt u gratis gebruik maken en kunt u meedoen met alle activiteiten van de vereniging.
 
Lidmaatschap bedraag €35,00 per jaar wat afgedragen wordt aan de landelijke vereniging. Als afdeling willen we op dit moment geen contributie vragen aan onze leden maar dit kan natuurlijk zomaar veranderen.
Ook is er de mogelijkheid donateur te worden en mag aan alle activiteiten van de afdeling meegedaan worden.

 

Voor aanmelden als lid kunt u naar deze pagina of u neemt contact op met de secretaris.

 

Imkers Ederveen heeft als doel het in stand houden en bevorderen van een gezonde bijenstand door bijenhouders te faciliteren, te inspireren, te onderwijzen en te verbinden.
Vanuit de ambitie om de bijenhouderij te optimaliseren en in stand te houden wordt er alles gedaan om de imker te ondersteunen en de omgeving dusdanig te beïnvloeden dat bijen een optimaal leefklimaat hebben. Dit wordt gedaan door leden actief te faciliteren en te informeren, zodat bijen en bijenhouders in goede harmonie met hun omgeving kunnen samenleven.

Toekomstige imkers leiden we zelf op

 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info